Regelmatig worden er crea avonden georganiseerd in de Zonnereep. Aankondigingen en mededelingen hierover zijn op de website te vinden. De activiteiten zijn voor onze leden toegankelijk.

Opgave zoals gebruikelijk bij Roeli tel.316403.
Namens Aagtje Janna en Roeli fijne crea avonden gewenst.