Het Handwerkcafé is gestart!!

Eén keer breienper twee weken op woensdagmiddag is er in de Zonnereep gelegenheid om gezellig samen te breien, haken of ander handwerken te doen. En natuurlijk koffie/theedrinken en praten, het is tenslotte een café.

Heb je alleen behoefte aan een praatje en een kopje koffie, dan ben je ook van harte welkom natuurlijk.
Het begint om ongeveer 13.30 uur. Kijk in de agenda voor de data

WIE DOET ER MEE?

 

Opgave / informatie bij Gré Frieling tel: 338004