Stamppotten buffet 14 december

Op donderdag 14 december 2023 gaan we weer een stamppot buffet organiseren.
Deze datum kunnen jullie alvast noteren, de precieze invulling van deze middag komt in het volgende nieuwsbulletin. We hopen net als voorgaande keren op een mooie opkomst en dat het weer een gezellige middag wordt.

Namens de 55+ commissie,
Olga, Riemer en Rolf