Stamppotten buffet 30 november a.s.

Vrijdag 30 november is er weer een gezellige middag. Hiervoor is Bertha Jager uitgenodigd. Ze brengt Nederlandse, Groningse en Engelstalig repertoire.
Met Drenthse gedichten ertussendoor.
Hierna is het stamppottenbuffet. De kosten van het buffet zijn 12 euro p.p.
Opgave voor 26 novenber bij Dini Bousema of via info@zonnereep.nl
Aanvang 14:00 uur.
Zaal open: 13:30 uur