Verenigingsgebouw “De Zonnereep”

Zonnedauwstraat 14, 9404 JR Assen
telefoon: 0592-330427 | e-mail: info@zonnereep.nl
website: www.zonnereep.nl


Bestuur:

Voor gebruik zalen: Alleen voor leden (min. 1 jaar lid):


55+commissie

  • contactpersoon: Riemer Dik
  • leden: Riemer Dik, Olga Dik

Speeltuincommissie:


Jeugdcommissie (groep 4-8 basisschool):

Jeugddisco (groep 6-8 basisschool):

Jeugdsoos (16+)


Redactie Nieuwsbulletin


Webredactie


Rekeningnummers Buurt- en Speeltuinvereniging

  • Iban: NL13INGB0002.675.531
    t.n.v. B.S.V. Anreperstraat te Assen