Algemeen

Verenigingsgebouw “De Zonnereep”

Zonnedauwstraat 14, 9404 JR Assen
telefoon: 0592-330427 | e-mail: info@zonnereep.nl
website: www.zonnereep.nl


Bestuur:

Verhuur za(a)l(en): Alleen voor leden (min. 1 jaar lid):


55+commissie

 • contactpersoon: Dini Bousema.
 • leden: Wil Hoekstra en Susann van Dijk en Gré Frieling.

Speeltuincommissie:

 • contactpersoon: Vacant.
 • leden: Vacant
 • e-mail: speeltuin@zonnereep.nl

Jeugdcommissie (groep 4-8 basisschool):

 • contactpersoon: Jesper Dik
 • e-mail: jeugdcommissie@zonnereep.nl

Jeugdsoos (12+)

 • contactpersoon: Roelof Smeenge
 • leden: Lilian Jonker
 • e-mail: jeugdsoos@zonnereep.nl

Redactie Nieuwsbulletin


Webredactie

 • Henriëtte Mathijssen en Theo Meints

   Reacties via webredactie@zonnereep.nl


Rekeningnummers Buurt- en Speeltuinvereniging

 • Iban: NL13INGB0002.675.531
  t.n.v. B.S.V. Anreperstraat te Assen